Osnovni podaci

 

M SAN Grupa kontinuirano ulaže u svoju organizacijsku i fizičku infrastrukturu kako bi omogućila svoj planirani rast. Kompanija je od osnutka zadržavala sav profit i reinvestirala ga u financiranje daljnjeg rasta. M SAN Grupa je tijekom proteklih pet godina u razvoj poslovanja i infrastrukture uložila 81 milijun eura.

 

Naziv: M SAN Grupa d.d., dioničko društvo za proizvodnju računala, trgovinu i uvoz-izvoz
MBS: 080157581
OIB 34695138237
Sjedište: Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb
Žiro račun: Erste & Steiermärkische Bank, 2402006-1100061346 PBZ, 2340009-1110095165
Upisano u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu Tt-97/2865-2
Temeljni kapital: 210.000.000 kn, uplaćeno u cijelosti
Broj dionica: 2.000.000,00
Predsjednik uprave: Miroslav Huzjak
Članovi uprave: Slaven Stipančić, Žarko Kruljac, Irena Langer-Breznik

 

 

 

Vrijednosti M SAN Grupe

 

 

Povjerenje i poštovanje

Povjerenje i poštovanje – među suradnicima i prema partnerima, osnova su svakog kvalitetnog poslovnog odnosa. Integritet i osobnost svakog pojedinca poštujemo, kao što uvažavamo različitost mišljenja, kultura i običaja. Promičemo otvorenu komunikaciju. Za ostvarenje naše vizije jednako su važni svaki proizvod, usluga i tržište, kao i svijest o tome da se naši suradnici i partneri mogu osloniti na nas te smo stoga odlučni u njegovanju i poticanju odnosa uzajamnog povjerenja i poštovanja.

Odgovornost

Ispunjavamo svoja obećanja, kako prema suradnicima tako i prema našim partnerima. Izvršavamo preuzete obveze te dovršavamo svoj posao do kraja, ne očekujući da ga netko drugi obavi umjesto nas, uočavajući i rješavajući i one probleme za koje smatramo da ih je potrebno riješiti, bez potrebe da nas se upozori na to. Svatko od nas odgovoran je za sebe i svoj posao, ali i za uspjeh i dobrobit tvrtke u cijelosti – dajući svoj maksimalni doprinos u poslu pronalazimo najbolja ostvariva rješenja na zadovoljstvo svih uključenih strana. Resursima tvrtke upravljamo prema načelima dobrog gospodara i odgovorno se ponašamo prema svim podacima do kojih dođemo radeći u M SAN Grupi.

Proaktivnost

Usmjerenost prema partnerima i kupcima

Razvijanje timskog rada i duha

Inovativnost

Organizacija koja uči

Pozitivno radno okruženje

Bogatstvo raznolikosti

Naša misija

Pružamo maksimalnu podršku našim partnerima optimizirajući procese u lancu distribucije da bi im pomogli u stvaranju konkurentske prednosti na tržištu.

Naša vizija

M SAN Grupa - lider u distribuciji na svakom tržištu regije po svim mjerilima modernog poslovanja.

Postanite partner

Postanite partner

Naši su partneri naša snaga, baš kao što smo i mi njihova. U toj cjelini, koja je daleko veća od zbroja pojedinačnih dijelova, radimo kao jedan.

Postanite dio tima