the content();

Informacije za investitore

U cilju izdanja korporativnih obveznica ukupnog nominalnog iznosa do najviše 200.000.000,00 HRK izrađeni su "Prospekt izdanja" i "Prezentacija društva za investitore".  

Osnovni podaci o izdanju obveznica su:

  • Izdavatelj: M SAN GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju računala, trgovinu, uvoz i izvoz sa sjedištem u Zagrebu, Buzinski prilaz 10, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080157581, OIB: 34695138237
  • Vrijednost izdanja: nominalan iznos do najviše 200.000.000,00 HRK, u denominaciji od 1,00 HRK, do najviše 200.000.000 Obveznica. 
  • Oznake vrijednosnog papira: MSAN-O-267A i međunarodna identifikacijska oznaka (ISIN) HRMSANO267A9.

Prospekt izdanja dostupan je na poveznici "Prospekt izdanja uvrštenja obveznica 6. 2021.", a prezentacija društva na poveznici "Prezentacija za investitore 6. 2021.", oboje kao .pdf dokumenti.

Izdavatelj je s danom 8. srpanja 2021. godine objavio poziv na upis Obveznica, dostupan na poveznici "M SAN Grupa - Poziv na upis Obveznica", te upisnicu za upis Obveznica Izdavatelja od 8. srpnja 2021. dostupnu na poveznici "M SAN Grupa - Upisnica 2026."

Nastavno na poziv ulagateljima na upis Obveznica od 8. srpnja 2021. godine Izdavatelj 15. srpnja 2021. godine objavljuje informaciju o ukupno upisanom i alociranom iznosu Obveznica te utvrđenoj cijeni, prinosu i fiksnoj kamatnoj stopi dostupnu na poveznici "M SAN Grupa - Obavijest o utvrđenoj cijeni".


Nastavno na provedeno izdanje obveznica, Izdavatelj objavljuje Obavijest o konačnim uvjetima izdanja obveznica koja je dostupna na poveznici
"M SAN GRUPA_Obavijest o konačnim uvjetima izdanja"

Za upite i informacije vezane uz ovo izdanje dostupni smo vam putem e-maila IR@MSAN.hr