Obavijesti za investitore

Obavijesti i dodatne informacije namijenjene investitorima i zainteresiranoj javnosti

Nerevidirani financijski rezultati M SAN Grupe d.o.o. za 2021. godinu

Zagreb, 2.3.2022.

Društvo M SAN Grupa d.o.o. u dosadašnjoj je poslovnoj praksi izvještavalo kreditne institucije, osiguravajuća društva te dobavljače o ostvarenim tromjesečnim rezultatima u formi bilance i računa dobiti i gubitka.

Kako Društvo nije obveznik javnog objavljivanja tromjesečnih izvještaja, a s namjerom zadržavanja postojeće transparentnosti prema prije navedenim partnerima te s ciljem izbjegavanja asimetričnosti informacija među investicijskom javnosti, Društvo M SAN Grupa d.o.o. dostavlja jednaki opseg financijskih informacija u sljedećem dokumentu:
Nerevidirani financijski rezultati M SAN Grupe d.o.o. za 2021. godinu.


M SAN Grupa d.o.o.