Obavijesti za investitore

Obavijesti i dodatne informacije namijenjene investitorima i zainteresiranoj javnosti

Obavijest o procesu izdvajanja nekretnina iz imovine društva

Zagreb, 2.3.2022.

Društvo M SAN Grupa d.o.o. objavljuje da je dana 1.3.2022. predalo prijavu na Trgovačkom sudu u Zagrebu za provedbu postupka podjele i preuzimanja na način da se dio imovine Društva iz zadržane dobiti, koji se odnosi na nekretnine, prenosi na društva sa zajedničkim krajnjim vlasnikom Ribnjak Jasinje d.o.o. i Ribnjak Narta d.o.o.

Društvo je prepoznalo potrebu provesti navedene promjene kako bi optimiziralo svoje poslovanje, kao i poslovanje grupe u cijelosti te ograničilo svoje poslovne odluke i transakcije na dio grupe koji spada pod njeno područje odgovornosti.

Navedeni postupak izdvajanja nastavak je korporativnih akcija predviđenih Prospektom izdanja korporativnih obveznica u točki 4.1.1., objavljenim na web stranicama izdavatelja 15. lipnja 2021.

M SAN Grupa d.o.o.