Novosti iz tvrtke!

NOVOSTI IZ M SAN GRUPE

Obavijest o stjecanju društva Alterna distribucija d.o.o.

Zagreb, 15.11.2022.

Nastavno na obavijest o predaji obvezujuće ponude za kupnju 100% vlasničkog udjela u društva Alterna distribucija d.o.o., Ljubljana, Republika Slovenija od 2.12.2021. i obavijest o potpisivanju kupoprodajnog ugovora s prodavateljima 13.5.2022. godine, Društvo M SAN Grupa d.o.o. objavljuje da je 15.11.2022. po ispunjenju svih ugovornih uvjeta te odobrenju transakcije od Slovenske agencije za zaštitu tržišnog natjecanja steklo 100% vlasničkog udjela u društvu Alterna distribucija d.o.o., Ljubljana, Republika Slovenija.

Sljedeći korak je integracija poslovnih procesa društva Alterna distribucija d.o.o. u poslovanje M SAN Grupe što će biti provedeno tijekom prvog polugodišta 2023. godine. 

M SAN Grupa d.o.o.