Obavijesti za investitore

Obavijesti i dodatne informacije namijenjene investitorima i zainteresiranoj javnosti

Predaja obvezujuće ponude za kupnju 100% vlasničkog udjela u društva Data Link d.o.o.6. travnja 2023.

Zagreb, 5.4.2023.   Predaja obvezujuće ponude za kupnju 100% vlasničkog udjela u društva Data Link d.o.o.   Društvo M SAN Grupa d.o.o. dana 5.4.2023. predalo je obvezujuću ponudu za stjecanje 100% vlasničkog udjela u kapitalu društva Data Link d.o.o., Bjelovar, Republika Hrvatska. M SAN Grupa d.o.o. će pravovremeno obavijestiti javnost o potencijalnim daljnjim koracima vezanim […]

Obavijest o stjecanju društva Alterna distribucija d.o.o.15. studenoga 2022.

Zagreb, 15.11.2022. Nastavno na obavijest o predaji obvezujuće ponude za kupnju 100% vlasničkog udjela u društva Alterna distribucija d.o.o., Ljubljana, Republika Slovenija od 2.12.2021. i obavijest o potpisivanju kupoprodajnog ugovora s prodavateljima 13.5.2022. godine, Društvo M SAN Grupa d.o.o. objavljuje da je 15.11.2022. po ispunjenju svih ugovornih uvjeta te odobrenju transakcije od Slovenske agencije za […]

Obavijest o promjenama u Upravi i Nadzornom odobru M SAN Grupe d.o.o.9. rujna 2022.

Zagreb, 9.9.2022. Društvo M SAN Grupa d.o.o. (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obaviještava da su u četvrtak 8.9.2022. održane sjednice Uprave, Nadzornog odbora te Skupštine Izdavatelja. Nadzorni odbor Izdavatelja na svojoj sjednici donio je sljedeće odluke:1. Gosp. Miroslav Huzjak razrješava se s funkcije Predsjednika Uprave s 1.1.2023.;2. Potpredsjednica Uprave gđa Irena Langer-Breznik imenuje se Predsjednicom Uprave […]

Potpis ugovora o preuzimanju društva Alterna distribucija d.o.o.13. svibnja 2022.

Zagreb, 13.5.2022. Nastavno na obavijest o predaji obvezujuće ponude za kupnju 100% vlasničkog udjela u društva Alterna distribucija d.o.o., Ljubljana, Republika Slovenija od 2.12.2021., Društvo M SAN Grupa d.o.o. objavljuje da je dana 13.5.2022. potpisalo kupoprodajni ugovor s prodavateljima za stjecanje 100% vlasničkog udjela u kapitalu društva Alterna distribucija d.o.o. Po dobivanju odobrenja transakcije od […]

Obavijest o objavi godišnjeg izvješća za 2021. godinu30. travnja 2022.

Zagreb, 30.4.2022. Društvo M SAN Grupa d.o.o. objavilo je godišnje izvješće o poslovanju u 2021. godini s konsolidiranim financijskim izvješćem za cijelu grupu i odvojenim financijskim izvješćem za društvo. Izvješća su dostupna na sljedećim poveznicama:M SAN Grupa – Godišnje izvješće za 2021. godinu konsolidirano i odvojeno – pdfM SAN Grupa – Godišnje izvješće za 2021. godinu konsolidirano – excelM […]

Nerevidirani financijski rezultati M SAN Grupe d.o.o. za 2021. godinu3. ožujka 2022.

Zagreb, 2.3.2022. Društvo M SAN Grupa d.o.o. u dosadašnjoj je poslovnoj praksi izvještavalo kreditne institucije, osiguravajuća društva te dobavljače o ostvarenim tromjesečnim rezultatima u formi bilance i računa dobiti i gubitka. Kako Društvo nije obveznik javnog objavljivanja tromjesečnih izvještaja, a s namjerom zadržavanja postojeće transparentnosti prema prije navedenim partnerima te s ciljem izbjegavanja asimetričnosti informacija […]

Predaja obvezujuće ponude za kupnju 100% vlasničkog udjela u društva Alterna distribucija d.o.o.2. prosinca 2021.

Zagreb, 2.12.2021. Društvo M SAN Grupa d.o.o. dana 1.12.2021. predalo je obvezujuću ponudu za stjecanje 100% vlasničkog udjela u kapitalu društva Alterna distribucija d.o.o., Ljubljana, Republika Slovenija. Alterna distribucija d.o.o. jedan je od vodećih slovenskih value-added distributera (VAD) s prihodima od prodaje u iznosu 21,4 mil. eura u 2020. godini. M SAN Grupa d.o.o. će […]