Obavijesti za investitore

Obavijesti i dodatne informacije namijenjene investitorima i zainteresiranoj javnosti

Obavijest o objavi godišnjeg izvješća za 2021. godinu

Zagreb, 30.4.2022.

Društvo M SAN Grupa d.o.o. objavilo je godišnje izvješće o poslovanju u 2021. godini s konsolidiranim financijskim izvješćem za cijelu grupu i odvojenim financijskim izvješćem za društvo.

Izvješća su dostupna na sljedećim poveznicama:
M SAN Grupa – Godišnje izvješće za 2021. godinu konsolidirano i odvojeno – pdf
M SAN Grupa – Godišnje izvješće za 2021. godinu konsolidirano – excel
M SAN Grupa – Godišnje izvješće za 2021. godinu odvojeno – excel
M SAN Grupa – Godišnje izvješće za 2021. godinu konsolidirano i odvojeno – iXBRL

M SAN Grupa d.o.o.