Opći podaci

Naziv: M SAN Grupa d.d., dioničko društvo za proizvodnju računala, trgovinu i uvoz-izvoz
MBS: 080157581
OIB: 34695138237
Sjedište: Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Hrvatska
Žiro račun: Erste & Steiermärkische Bank HR0924020061100061346, PBZ HR3423400091110095165
Upisano u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu Tt-97/2865-2
Temeljni kapital: 210.000.000 kn, uplaćeno u cijelosti
Broj dionica: 2.100.000,00
Predsjednik uprave: g. Miroslav Huzjak
Članovi uprave: g. Slaven Stipančić, g. Žarko Kruljac, gđa. Irena Langer-Breznik

vrh stranice