Opći podaci

Naziv: M SAN Grupa d.d., dioničko društvo za proizvodnju računala, trgovinu i uvoz-izvoz
MBS: 080157581
OIB: 34695138237
Sjedište: Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Hrvatska
Žiro račun: Erste & Steiermärkische Bank HR0924020061100061346, PBZ HR3423400091110095165
Upisano u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu Tt-97/2865-2
Temeljni kapital: 97.000.000 kn uplaćen u cijelosti
Broj dionica: 970.000 svaka nominalne vrijednosti 100,00 kn 
Predsjednik uprave: g. Miroslav Huzjak
Potpredsjednik uprave: gđa. Irena Langer-Breznik
Članovi uprave: g. Žarko Kruljac, g. Slaven Stipančić, g. Pavo Leko

vrh stranice