Vodeći regionalni distributer

M SAN Grupa osnovana je 1995. godine. Nakon četiri godine kontinuiranog rasta i širenja 1999. godine M SAN Grupa preuzela je vodeću poziciju na popisu najvećih IT društava na hrvatskom tržištu koju otad drži.
Od 2007. godine M SAN Grupa nastavila je rasti i širiti se u regiji sa željom jačanja pozicije najboljeg distributera na regionalnom IT & CE tržištu.

Danas je M SAN Grupa najznačajnija IT grupacija u ovom dijelu Europe s više od:
 • 5300 partnera

 • 502 zaposlenika

 • 2 mlrd. HRK prihoda

Misija

FINANCIJSKI POKAZATELJI

Konsolidirani financijski rezultati za 2019. godinu pokazuju nastavak dobrog višegodišnjeg poslovnog trenda M SAN Grupe d.d. s prihodima u iznosu od 2,44 milijarde kuna i aktivom većom od 1,03 milijarde kuna.

 

msan-groupa-financijski-pokazatelji

Misija

Svojim partnerima pružamo maksimalnu podršku optimizirajući procese u distribucijskom lancu da bismo im pomogli stvoriti konkurentsku prednost na tržištu.

VIZIJA

M SAN Grupa - lider u distribuciji na svim tržištima regije po mjerilima modernog poslovanja.

Članice grupacije

Vrijednosti

Povjerenje i poštovanje

Povjerenje i poštovanje – među suradnicima i prema partnerima osnova su svakog kvalitetnog poslovnog odnosa. Poštujemo integritet i osobnost svakog pojedinca te uvažavamo različitost mišljenja, kultura i običaja. Promičemo otvorenu komunikaciju. Za ostvarenje naše vizije jednako su važni svaki proizvod, usluga i tržište kao i svijest o tome da se naši suradnici i partneri mogu osloniti na nas te smo stoga odlučni u njegovanju i poticanju odnosa uzajamnog povjerenja i poštovanja.

Odgovornost

Ispunjavamo svoja obećanja dana i suradnicima i našim partnerima. Izvršavamo preuzete obveze te dovršavamo svoj posao do kraja, ne očekujući da ga netko drugi obavi umjesto nas, uočavajući i rješavajući i one probleme za koje smatramo da ih je potrebno riješiti, bez potrebe da nas se na to upozori. Svatko od nas odgovoran je za sebe i svoj posao, ali i za uspjeh i dobrobit tvrtke u cijelosti – dajući svoj maksimalni doprinos u poslu, pronalazimo najbolja ostvariva rješenja na zadovoljstvo svih uključenih strana. Resursima tvrtke upravljamo prema načelima dobroga gospodara i odgovorno se ponašamo prema svim podacima do kojih dođemo radeći u M SAN Grupi.

Proaktivnost

Biti proaktivan podrazumijeva poduzetnost i inicijativu kao i spremnost preuzimanja rizika. Nužno je uvijek razmišljati nekoliko koraka unaprijed kako bismo predvidjeli potrebe naših partnera i na njih unaprijed reagirali. Od nas se očekuje proaktivan odnos prema radu i samoinicijativnost u rješavanju zadataka te osobito pravovremenost u izvedbi. Kako je vrijeme jedini resurs koji se ne može obnavljati, mjerilom uspjeha smatra se ukupno vrijeme reakcije – od informacije, preko odluke, do konačnog rezultata.

Usmjerenost prema partnerima i kupcima

Naša efikasnost i efektivnost među ključnim su čimbenicima podrške partnerima i kupcima M SAN Grupe. Usmjerenost prema partnerima i kupcima uključuje razvijanje njihova povjerenja, što postižemo proaktivnim pristupom radu, predviđanjem njihovih potreba i informacijama koje im pružamo prije no što ih i zatraže od nas. Kako bismo to mogli ispuniti, kontinuirano pratimo tržišna zbivanja te aktivno pristupamo svojim partnerima težeći tome da M SAN Grupa bude njihov prvi izbor.

Razvijanje timskog rada i duha

U tvrtki razvijamo osjećaj zajedništva i kolegijalnosti vodeći se načelom „Svi za jednoga – jedan za sve“. To se osobito odnosi na pružanje stručne pomoći, savjeta, razmjenu iskustava i otvoreni protok informacija. Poštivanjem različitosti i sagledavanjem činjenica i situacija iz različitih kutova pridonosimo podizanju radne i kulturne etike unutar M SAN Grupe. Doprinos suradnika prepoznajemo i podržavamo, a uspjeh zajednički slavimo. Stoga posebno potičemo i afirmiramo timski rad, punu suradnju i multidisciplinarni pristup u različitim poslovnim projektima i zadacima.

Inovativnost

M SAN Grupu počeli smo graditi ne tako davno, a ovo što smo danas postali smo zahvaljujući i našoj znatiželji, entuzijazmu, stvaralačkom nemiru i prihvaćanju novih ideja. Novi problemi nama predstavljaju izazove kojima treba spremno pristupiti otvorena uma, pronalaziti rješenja i davati prijedloge unaprjeđivanja postojećih procesa i procedura. Pronalazeći nove načine zadovoljavanja potreba naših partnera, učenjem i inovativnošću stvaramo nove, dodatne vrijednosti.

Organizacija koja uči

Stjecanje novih kompetencija osobna je odgovornost i obveza svakoga od nas, a kreativni pristup u radu, otvorenost za nova znanja, prijedloge i iskustva kao i sposobnost produkcije novih ideja posebno cijenimo - i nagrađujemo. Razvijamo i primjenjujemo sustav evaluacije učinka te mijenjamo ono što nije bilo dobro kontinuirano usklađujući procese i procedure u skladu s promjenama koje se kontinuirano događaju. Razmjena znanja od iznimne je važnosti kako bi se povećalo ukupno organizacijsko znanje – jedna od naših najvećih prednosti. Prijenos znanja i iskustava potičemo sudjelovanjem svih zaposlenih u specijalističkim i projektnim interdisciplinarnim timovima, internom pokretljivošću i sudjelovanjem u različitim poslovnim procesima koji su širi od „kućice“, odnosno našeg radnog mjesta. Svi mi, a osobito menadžment, dužni smo pružiti profesionalnu i ljudsku pomoć i podršku u procesima učenja naših suradnika.

Pozitivno radno okruženje

Težimo postići ono o čemu govorimo i pišemo, a temelji toga moraju biti u pozitivnoj okolini kojom smo svakodnevno okruženi. Među ostalim, to uključuje i održavanje svojeg radnog mjesta urednim i čistim. U održavanju radnog elana vodimo se željom za uspjehom i postignućima, a podržavamo iskrene i pozitivne, kolegijalne odnose, odobravamo ih, gradimo i u njima sudjelujemo. Moguće osobno nezadovoljstvo i rješavamo osobno, i to na razini na kojoj se mogući problem nalazi, odnosno na kojoj je rješiv, dok na ostale članove tima i druge suradnike u tim trenucima djelujemo pozitivno i motivirajuće.

Bogatstvo raznolikosti

Raznolikost doživljavamo kao bogatstvo. Tržišta na kojima djelujemo razlikuju se u ekonomskom, kulturološkom i svjetonazorom smislu. Tu raznolikost objeručke prihvaćamo i na nju odgovaramo bogatstvom vlastite raznolikosti. Najvrjedniji resurs M SAN Grupe jesu ljudi koji u sebi nose različita iskustva, znanja, vještine, ideje i želje. To bogatstvo čvrst je temelj na kojem gradimo vlastiti uspjeh i rast. U tom procesu djelujemo blagotvorno i na nas same i na naše partnere, ali i na društvo u cjelini šireći svoje vrijednosti, stvarajući nova radna mjesta i kontinuirano dostižući nove razine kvalitete u poslovanju.

Članice grupacije

Područje poslovanja M SAN Grupe cijela je Europska unija te bliže i daleke zemlje.

Model regionalne distribucije omogućuje dobavljačima i partnerima pouzdanost i financijsku stabilnost, smanjenje troškova koje ostvaruju kroz jedan centar naručivanja, jednu točku isporuke.

Uz M SAN Grupu u Hrvatskoj, u M SAN grupaciji posluju i tvrtke u regiji: Kim Tec Srbija, Kim Tec Bosna i Hercegovina, Pakom Kompani Makedonija, Kim Tec Crna Gora i AskTec Kosovo, s više od 5 300 partnera.

Društvena odgovornost

Društvena odgovornost

Društvena odgovornost važan je dio M SAN poslovne strategije.

Ulaganjem u podizanje kvalitete života zajednice ostvarujemo načela održivosti i društvene odgovornosti koja su u samim temeljima poslovne strategije. Poštujemo zajednicu u kojoj živimo i djelujemo čuvajući njezine vrijednosti i potičući stvaranje novih. Podupirući realizaciju korisnih projekata za razvoj lokalne sredine, uzvraćamo gostoprimstvo zajednici u kojoj poslujemo, ali i osiguravamo daljnji razvoj.

 

Suzbijanje korupcije i mita - M SAN Grupa.pdf

Kontakt

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Uzimajući u obzir naše vrijednosti, društvena odgovornost usmjerena je na tri područja, prema:

a) Zaposlenicima

M SAN Grupa multikulturna je sredina. Posebna se pozornost posvećuje izgradnji jedinstvene korporativne kulture koja uvažava različitost te potiče suradnju.

 • Dobar početak - proces kojim se novi djelatnici uvode u tvrtku, upoznaju s grupacijskim ciljevima, radnom atmosferom, organizacijskom strukturom, načinom na koji radimo i živimo u našem okruženju… Dobar početak jamči učinkovitu provedbu radnih zadataka i lakše uklapanje u radno okruženje.
 • Razvoj karijera - mnogo ulažemo kako bismo djelatnicima stvorili prilike za razvoj i napredak, a svjesni smo činjenice da perspektivan razvoj karijere tvrtki donosi kvalitetne pojedince.
 • Obuka i usavršavanje - promičemo znanje i profesionalni razvoj. Specijalizacije u vidu seminara, tečajeva, konferencija i kongresa uobičajen su način usavršavanja djelatnika.
 • Ambasadori vrijednosti – to su najbolji djelatnici koji se biraju svake kalendarske godine.

Motiviramo djelatnike da sami odabiru one koji su tijekom godine doprinijeli povećanju korporativnih vrijednosti i dosizanju ciljeva.

b) Zajednici

Kao dio šire zajednice, M SAN Grupa svjesna je važnosti vlastita utjecaja na unapređenje općih društvenih uvjeta, promocije pravih vrijednosti i, u konačnici, potrebe da dio vlastita profita uloži u zajednicu. Osim širokog spektra donacijskih projekata, važna je i sponzorska djelatnost, prvenstveno kad je riječ o promociji informatičke pismenosti, edukaciji djece i mladih kroz natjecanja na olimpijadama znanja… Usto, M SAN Grupa pomaže u zaštiti i pomoći ugroženim socijalnim skupinama. Uzimajući u obzir naše vodeće vrijednosti, strategija sponzorstava usmjerena je na dva skupine:

 • Djecu i mlade – podrška projektima kojima se promiče informatička pismenost, promicanje znanja,
 • Socijalno ugrožene – podizanje kvalitete života onih kojima je to najpotrebnije, posebno djeci i mladima.

Pri odabiru projekata važni su nam sljedeći kriteriji:

 • Kvaliteta projekta i usklađenost s vrijednostima, sponzorskom i donacijskom strategijom M SAN Grupe,
 • Pozitivan doprinos identitetu i imidžu tvrtke koji donosi podupiranje projekta,
 • Usmjerenost projekta na postizanje pozitivnih promjena i ostvarenje trajne vrijednosti za društvo u cjelini ili lokalnu zajednicu,
 • Ugled i postignuća predlagatelja projekta.

Svoje projekte možete prijaviti e-poštom: komunikacije@msan.hr

c) Okolišu

M SAN Grupa svjesno doprinosi zaštiti okoliša surađujući s poduzećem M SAN EKO, jednom od tvrtki M SAN Grupacije čiji je prvenstveni zadatak gospodarenje otpadom. Unutar samog radnog prostora uspostavljen je sustav odvojenog sakupljanja otpada, čime utječemo na smanjenje količine otpada na odlagalištima, time izravno utječući i na svijest o važnosti društveno odgovornog poslovanja u segmentu zaštite okoliša.

M SAN Grupa Uprava
M SAN Grupa d.d.
Buzinski prilaz 10
10010 Zagreb
Hrvatska
Tel:  +385 (0) 1 3654 900
Fax: +385 (0) 1 3654 926
DC Rugvica
Distributivni centar
M SAN Grupa d.d.
Dugoselska cesta 5
10361 Rugvica
Hrvatska
Tel: +385 (0) 1 640 1000
MR servis
Centralni servis Rugvica
Dugoselska cesta 5
HR-10370 Rugvica
Hrvatska
Tel.  +385 (0) 1 640 1111
Fax. +385 (0) 1 365 4982
www.mrservis.hr
  
     
MR servis

Customer Service Plaza - Servis Samsung uređaja
Radnička cesta 37 B
HR-10000 Zagreb
Tel. (01) 640 1111
Fax. (01) 3654 982

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

* 
*  
vrh stranice